گریتینگ صفحه دار

در مکان هایی که استفاده از گریتینگ مشبک امکان پذیر نمی باشد  به عنوان مثال برای  پوشش جوی ها جهت جلوگیری از ورود آشغال به درون آن ها یا برای جلوگیری از خروج بوی نامطبوع فاضلاب از منهول های گریتینگی و موارد مشابه می توان از گریتینگ های صفحه دار استفاده کرد که برای جلوگیری از لغزنده بودن سطح معمولا آن را به صورت آجدار تولید می کنند.  لازم به ذکر است این گریتینگ ها معمولا بین 20 تا 30 درصد استحکام بیشتری نسبت به گریتینگ های معمولی دارند.